سفر جادویی شکرگزای(روز پنجم)

 


* سفر جادویی شکرگزاری *

روز پنجم: پول جادویی ....
چنانچه در زندگی تان با فقدان پول مواجه ھستید، به این درک نائل شوید که احساس نگرانی، بخل،حسادت، ناامیدی، دلسردی، تردید یا ترس درباره ی پول، ھرگز قادر به جذب پول بیشتر به سوی شما نیست، زیرا این گونه احساسات منفی، ناشی از فقدان سپاسگزاری بابت پول ھای موجود شما است و به این ترتیب پول موجود در زندگی تان ھرگز با
برکت نخواھد شد بلکه بر باد خواھد رفت.
ھنگامی که با داشتن بضاعتی کم، بابت پول سپاسگزار باشید؛ این ھمانا جذب کردن بیشتر است. وقتی درک کنید تا زمانی که شما قدردان نیستید چیزی تغییر نخواھد کرد، آنگاه به دلتان خواھد افتاد
که وارد عمل شوید.
در مکانی آرام گیرید، دقایقی را به اندیشیدن به دوران کودکیتان، قبل از داشتن مقادیری پول، سپری کنید. ھمانطور که ھر خاطره ای را بیاد می آورید که در جایی پولی از برای شما پرداخته شده، کلمات جادویی "از شما ممنونم" را با تمام وجودتان برای ھر مرحله و نمونه ابراز و احساس کنید.
آیا شما ھمیشه غذا برای خوردن داشتید؟
آیا ھنگام کودکی از تعطیلات بھره مند می شدید؟
زمانی که کودک بودید مھیج ترین ھدایای تولدتان چه بودند؟
آیا دوچرخه ای، اسباب بازی یا حیوان خانگی داشتید؟
به دلیل رشد خیلی سریعتان آیا لباس ھایی با اندازه ھای مناسب داشتید؟
آیا از رفتن به سینما، ورزش کردن، آموختن یک آلت موسیقی یا داشتن تفنن و سرگرمی برخوردار بودید؟
آیا به تماشای تلویزیون، تماس ھای تلفنی، استفاده از برق و آب می پرداختید؟
تمامی این امکانات ھزینه ای در برداشته اند و شما به تمامی آنھا، بدون پرداخت ھیچگونه اجرتی، دست یافتید! ھمانطور که سفری به گذشته از طریق خاطرات کودکی و جوانی تان می کنید، خواھید
فھمید که چه امکاناتی را بدون پرداخت پول دریافت کردید. برای ھر نمونه و موردی که به یاد می آورید سپاسگزار باشید چون ھنگامی که بتوانید برای پول دریافتی تان در گذشته صادقانه سپاسگزاری کنید، پولتان به طور سحرآمیزی در آینده افزایش خواھد یافت. این امر توسط قانون
جھان ھستی تضمین می گردد.
به منظور ادامه دادن با تکنیک پول جادویی، یک اسکناس بردارید و روی برچسبی که بر اسکناس میگذارید این جمله را بنویسید:
"به خاطر تمام پول ھایی که در طول مدت حیاتم به من داده شده اند، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم."
اسکناس جادویی تان را فردا ھمراه خودتان بردارید و آن را در کیف پول، کیف جیبی یا جیبتان بگذارید. حداقل یکبار در صبح و یکبار در بعد از ظھر یا ھرچند بار که می خواھید، این اسکناس را از جیب یا کیفتان درآورید و آن را در دستانتان نگه دارید. یادداشت خود را خوانده، صادقانه بابت
برکت پول دریافتی در زندگی تان قدردانی کنید. ھرچه بی ریاتر باشید، بیشتر این موھبت را احساس می کنید و سریع تر تغییر و تحول معجزه آسایی را در کیفیت پول و وضع مالیتان مشاھده خواھید کرد.
در صورتی که خود را در وضعیتی یافتید که در حال شکوه و گلایه بابت انجام کاری در ارتباط با پول ھستید، کلامی و یا ذھنی از خودتان بپرسید:
"آیا مایل ھستم که ھزینه ای بابت این ناسپاسی بپردازم؟"
چرا که یک ناسپاسی و گلایه روند جریان پول را کند یا حتی متوقف خواھد کرد
از امروز به بعد با خودتان عھد کنید که ھر وقت ھر پولی را دریافت می کنید چه حقوق کارتان، یک بازپرداختی یا تخفیفی و یا اینکه پولی باشد که کسی به شما می دھد تا آن را صرف ھزینه ای کنید،بابت آن حقیقتاً شاکر باشید. ھر یک از این شرایط و اوضاع بدین معناست که پولی را دریافت کرده اید و ھر نمونه از اینھا برایتان فرصتی را در جھت بکاربردن قدرت جادویی قدرشناسی فراھم میکند تا پولتان افزایش پیدا کرده و دو برابر گرد


(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات