سفر جادویی شکرگزاری(روز ششم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز ششم : طریق جادویی رهایی از نقمت
وضعیت ھای ناخوشایند (اعم از ارتباطی شکنجه آور، فشار مالی، فقدان سلامتی یا مشکلات شغلی و...) به دلیل عدم سپاسگزاری در طی مدت طویلی از زمان بوجود می آیند.قدر ندانستن نعمات، دلیل اصلی وجود نقمات است، زیرا ھنگامیکه نعمات را ناچیز بپنداریم در ازای آن ابراز قدردانی نمی کنیم و رخداد جادو در زندگیمان متوقف خواھد شد
اکنون به این درک نائل شده اید که ناسپاسی، اندیشه ھا و سخنان ناخوشایند و گله و شکایت، جریان نعمات را در زندگی تان متوقف می کند. حالا واقفید که وجود خطاھا و لغزش ھای بسیار، حاکی از این ھستند که شما ناخواسته در حد کفایت شکرگزار نبوده اید.
"بیایید متعالی و شاکر باشیم، برای اینکه اگر ما امروز بسیار نیاموختیم، لااقل اندکی آموختیم، اگر بھتر نشدیم، لااقل بیمار نگشتیم و چنانچه ناخوش احوال شدیم،حداقل نمردیم، پس، بیایید جملگی سپاسگزار باشیم"
فردا یک معضل یا وضعیت ناخوشایندی را در زندگی تان برگزینید که بسیار خواھان حل آن ھستید و ده مورد را به منظور سپاسگزاری بجویید.
می دانم که این امر می تواند برای آغاز این تکنیک چالش انگیز باشد، اما از جمله بالا الهام بگیرید و لیستی از ده مورد در کامپیوتر یا دفتر روزانه ی سپاسگزاریتان بنویسید ..
در نوشتن لیست خود، مطمئن شوید که ھر ده موردی را می نویسید که به طریق زیر شاکرشان ھستید:
"بسیار سپاسگزارم برای................" یا "حقیقتاً متشکرم بابت................." و جمله را با موردی که بابتش شاکر ھستید به اتمام برسانید.
ھمین ده موھبت مورد سپاستان را لیست کنید، کارتان را با نوشتن تکنیک طریق جادویی رھایی از نقمت، به پایان برسانید:
"متشکرم، متشکرم، متشکرم، برای عزم و اراده ی کامل."
و تنھا برای امروز، دقت کنید که آیا می توانید یک روز را بدون گفتن ھر چیز ناخوشایندی به پایان برسانید؟! شاید یک چالش باشد، اما ملاحظه کنید که آیا می توانید آن را فقط یک روز انجام دھید.اگر بدانچه که
می گویید، آگاه باشید آنگاه می توانید وقفه ای ایجاد کرده، تصمیم بگیرید که آیا خواھان پیامدھای حاصل از گفته ھایتان می باشید. در اینجا یک شاھرگ جادویی ھست که می توانید، در صورت توجه
به اندیشه یا گفتارتان راجع به چیزی ناخوشایند، از آن استفاده کنید. بلافاصله درنگ کرده، بگویید:
"اما باید بگویم که واقعاً بابت................. سپاسگزارم."(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات