سفر جادویی شکرگزاری( روز هفتم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز هفتم : مشاغل جادو میخواهند ....
چگونه است که دو نفر شغلی را آغاز می کنند، حال اینکه حرفه ی یکی از آنھا به سوی موفقیت و پیروزی عظیم پیش می رود، در حالی که نفر دیگر علی رغم کار و تلاش با پیشرفت ناچیزی روبرو می شود، حال آن که ھر دو با مشقت تلاش می کنند؟ حلقه ی گمشده برای موفقیت ھمان سپاسگزاری می باشد زیرا بر اساس قانون جذب شما باید شاکر آن چیزی باشید که موفقیت را به شما جذب می کند.
به منظور دستیابی به موفقیت یا ارتقای چیزھای نیکو در شغل یا پیشه تان (مانند فرصت ھا، ترفیع، پول، افکار برجسته، الھامات و تحسین و تمجید) مھم است که بابت شغل یا پیشه خود قدردان باشید.
شما باید عاشق شغلتان ھر آنچه که ھست، باشید و از رفتن به سر کارتان ذوق زده گردید و نباید از چیزی فروگذار کنید. چنانچه چنین احساسی را درباره شغل فعلی تان ندارید یا آن را شغل رؤیایی
خود نمی یابید، طریق دستیابی به شغل مطلوبتان، ھمانا قدردان بودن بابت شغل فعلی تان می باشد.
امروز، تصور کنید که دارای یک مدیر نامرئی ھستید که وظیفه اش ثبت کردن افکار و احساسات شما راجع به شغل تان است. با تصویرسازی ذھنی ببینید که مدیرتان امروز ھرجا که می روید با قلم و دفتری در دست تعقیبتان خواھد کرد.ھر زمان که شما چیزی را درباره ی شغلتان می یابید که شکرگزارش باشید، مدیرتان آن را یادداشت خواھد کرد. وظیفه ی شما، یافتن برکات و فراوانی در حد توانتان است که بابت آنھا
سپاسگزار باشید؛ لذا در پایان روز مدیرتان دارای لیست طویلی از تمام حق شناسی ھای شماست.
ھرچه این لیست طویلتر باشد، مدیر نامرئی شما جادوی بیشتری را می تواند برای پول، موفقیت کاری، فرصتھا، بھره وری و کامیابی شما به ارمغان آورد.
ھر زمان که مدیر خیالی تان به یاداشت کردن می پردازد، شما عاملی را بابت سپاسگزاری می یابید و اینطور می گویید: 
من بابت.........(ذکر عامل)......... بسیار قدردانی می کنم.
مدیرتان ھرچه عمیق تر بتواند حس قدرشناسی را در وجودتان ببیند، زودتر قادر است تا جادو را در کارتان به جریان اندازد و سحر و افسون بیشتری به وجود خواھد آمد.


(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic