سفر جادویی شکرگزاری(روز دهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز دهم: ثروت پرجاذبه
تکنیک سحرآمیز امروز، یکی از بزرگترین دلایل مبنی بر ناسپاسی افراد را بابت پول به سپاسگزاری تبدیل می کند و لذا از قدرت مضاعف در جھت تغییر اوضاع مالیتان برخوردار است؛
شما ناسپاسی را که موجب فقیرتر شدن شماست با سپاسگزاری تعویض خواھید کرد که به نحو سحرآمیزی ثروت را برایتان به ارمغان می آورد.ھر گونه ناسپاسی، افکار یا سخنان ناخوشایند، حسادت آمیز یا نگران کننده ای درباره پول و مادیات به راستی که فقر و تنگدستی را به وجود می آورد و البته بزرگترین ناسپاسی ھا در زمانی است که پولی باید پرداخت شود.
برای داشتن یک زندگی غنی، می بایست برای ھر اقدامی بابت پول شاکر باشیم و مضایقه کردن از پرداخت صورت حساب ھایتان به منزله ناسپاسی است.
به منظور سپاسگزار بودن بھر صورت حسابی، به این بیاندیشید که تا چه حد از خدمات یا اجناس مربوط به صورتحساب بھره مند شده اید. اگر بابت اجاره یا رھن پرداخت شده است، شاکر باشید که سقفی بالای سرتان است و در آن زندگی می کنید.اگر صورت حساب گاز یا برق را پرداخت می کنید به گرما یا سرمای حاصل از آنھا، دوش آب داغ و ھر وسیله ای فکر کنید که در خدمت شما است. در صورت پرداخت قبض تلفن یا اینترنت، تصور کنید که زندگی تان چقدر دشوار می شد اگر مجبور بودید مسافت ھای خیلی طولانی را برای صحبت با ھر فرد به طور جداگانه طی کنید.
تمام این خدمات قابل ملاحظه حاضر و آماده در دسترس شما ھستند پس بابت آنھا و شرکت ھایی که با فراھم کردن خدماتشان قبل از پرداخت به آنھا به شما اعتماد می کنند، شاکر باشید.
بر روی ھر صورت حسابی ھنگام پرداخت، جمله ی جادویی "از پرداخت این قبض متشکرم" را بنویسید .
فردا قصد انجام ھمین کار را داشته باشید. ھر قبض موجود پرداخت نشده ای را برداشته، با استفاده از قدرت جادویی امتنان در پھنای آنھا جمله ی "برای پول ممنونم" را بنویسید و بابت داشتن پول در جھت پرداختن قبض مورد نظر، چه آن پول را دارید و چه ندارید، از حس امتنان برخوردار شوید. اگر قبض ھایتان را به صورت اینترنتی پرداخت و دریافت می کنید، پس زمان دریافت یک قبض اینترنتی آن را به خودتان به عنوان یک ایمیل ارسال کرده، در قسمت موضوعات با حروف درشت و بزرگ بنویسید: "بخاطر پول متشکرم" .بعد، ده قبض قبلاً پرداخت شده را پیدا کرده، در طرف جلویی ھر کدام جمله جادویی "بابت پرداخت متشکرم" را بنویسید. در حین نوشتن بر روی ھر قبض پرداخت شده، تا حد امکان شاکر بودن را حس کنید مبنی بر اینکه پولی برای پرداخت قبض داشتید.
از امروز به بعد با انجام دائمی این تکنیک در زمان پرداخت یک قبض می توانید در مدت کم به خدمات عظیمی بیاندیشید که از قبض مورد نظر دریافت کردید و درست روی قبض جمله جادویی "بابت پرداخت متشکرم" را بنویسید و در صورت نداشتن پول بابت پرداخت قبض، با استفاده از
قدرت جادویی امتنان جمله "به خاطر پول ممنونم" را نوشته، آن را با تمام وجود احساس کنید زیرا برای پرداخت قبض پول دارید. احساس سپاسگزاری بھر پولی که پرداخت کرده اید، دریافت بیشتر شما را تضمین خواھد کرد. امتنان ھمچون رشته طلایی پرجاذبه ایست که جذب پول شما می شود.
لذا زمانی که پول را پرداخت می کنید، ھمواره پول به شما برمی گردد، گاھی مساوی، گاھی ده برابر و گاھی صدبرابر. برکتی که به شما برگردانده می شود به مقدار پول داده شده ی شما بستگی ندارد بلکه به حد و میزان ابراز سپاسگزاریتان مربوط می گردد.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات