سفر جادویی شکرگزاری(روز یازدهم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز یازدهم: یک بامداد جادویی ....
راحت ترین و ساده ترین روند اطمینان مبنی بر اینکه روزتان پیشاپیش مملو از جادو خواھد بود، این است که بامدادتان را سرشار از حق شناسی کنید. زمانی که امتنان را ضمیمه روال ھمیشگی بامدادتان کنید، فواید سحرآمیز آن را در کل مدت روز حس و مشاھده خواھید کرد. ھر بامداد مملو از فرصتھایی برای سپاسگزاری است.ھنگامی که در روز جدیدی مثل فردا از خواب بیدار می شوید، پیش از حرکت و انجام حتی یک کار، کلمه سحرآمیز "سپاسگزارم" را بگویید. بھر این حقیقت ابراز تشکر کنید که زنده اید و به شما روز دیگری از حیات عطا شده است.اھمیتی ندارد که چقدر خواب آلود ھستید یا ساعت زنگدارتان
شما را برای کار از خواب بیدار کرده است یا در طول مدت تعطیلی آخر ھفته خوابتان برده است؛ لحظه ای که بیدار می شوید، بابت روز دیگری از زندگی تان، کلمه جادویی "متشکرم" را بیان کنید. بابت خواب خوب شبانه تان، شکرگزار باشید. آیا به قدر کافی خوش شانس ھستید که با ملافه و بالشتی در بستری آرمیده باشید؟ سپاسگزارم. وقتی پاھایتان با زمین برخورد می کند بگویید خدایا شکر. آیا حمامی در منزل دارید؟ خدا را شکر! آیا قادرید که شیر آب را باز کنید و بلافاصله ھر صبح از آب تمیز برخوردار گردید؟ ممنونم! بابت حوله، صابون، آینه و ھر چیزی واقع در
حمام و دستشویی تشکر کنید که از آنھا در جھت احساس شادابی، ھشیاری و آمادگی برای روز استفاده می کنید.ھنگام لباس پوشیدن به این بیاندیشید که چقدر خوش اقبال ھستید که جامه ای برای انتخاب کردن و پوشیدن در اختیار دارید. خدا را شکر! به این توجه کنید که چه تعداد افرادی باید در بوجود آوردن تمام اقلام گوناگون پارچه و البسه دخیل بوده باشند که شما در یک روز آن را به تن کنید. احتمال
دارد البسه ای که در یک روز می پوشید از کشورھای دیگری در سراسر این کره خاکی می آیند. از ھمه متشکرم! آیا کفش دارید؟ خوش بحالتان. زندگی بدون آنھا را تجسم کنید. بابت کفشھایم ممنونم! .چنانچه از خواب بر می خیزید و در ابتدا صبحانه می خورید پس در حین لمس و استفاده کردن از ھر چیز در صبحانه خود کلمه جادویی "متشکرم" را ابراز کنید. بابت قھوه، چای، آب میوه یا صبحانه تان قدردانی کنید. این خوردنی ھا، صبح ھای شما را بسی لذت بخش می سازند و انرژی روزتان را تامین می کنند.
بجا آوردن سپاسگزاری و بکار بستن جادو را در روند ھمیشگی صبحگاه خود عملاً تا جائیکه مقدور است ھمین فردا پیاده کنید. از لحظه گشودن چشمانتان تا پوشیدن کفشھایتان یا آماده شدن، کلمه جادویی "متشکرم" را در ذھنتان بابت ھر چیز ملموس و مورد استفاده بیان کنید.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic