سفر جادویی شکرگزاری(روز دوازدهم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز دوازدهم: افراد سحرآمیزی که تحولی ایجاد می کنند!!!
ھر یک از ما در مواقع خاص در زندگیمان ھنگام نیاز شدید از مساعدت، حمایت یا ھدایت دیگران برخوردار شده ایم. گاھی کس دیگری روند زندگیمان را از طریق تشویق، رھنمون یا حضور به موقع اش تغییر می دھد و بعد زندگی ادامه می یابد و ما تمایل به فراموش کردن آن لحظاتی را داریم که یک نفر بر ما تأثیر گذاشت یا زندگیمان را تغییر داد. بعضی اوقات حتی تأثیر و نفوذ شخصی را نمی فھمید تا اینکه به خوبی در آینده وقتی که به گذشته زندگی تان نظری بیافکنید و متوجه شوید که
شخص بخصوصی در تغییر و تحول سحرآمیز جھت زندگی تان برای بھتر شدن محور اصلی بوده است.این شخص مورد نظر شاید یک معلم یا مربی، عمو، دائی، عمه یا خاله، خواھر و برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا ھر عضو دیگر خانواده بوده باشد. امکان دارد یک پزشک، پرستار یا بھترین دوست شما باشد. ممکن است اشخاصی باشند که شما را به شریک فعلی تان یا به علاقه و تمایل خاصی آشنا کردند که یکی از برجسته ترین و شدیدترین احساسات شما شدند. شاید ھم افرادی بودند که حتی آنھا را نمی شناختید و در زندگی تان خیلی کوتاه مدت حضور پیدا کردند و عملکردی ناگھانی از عطوفت را به مرحله اجرا گذاشتند و شما را به جوھر و اصل تان مرتبط کردند.شاید هم نویسندگانی باشند که با مطالعه کتابشان زندگیتان راتغییر داده باشید .
امروز، قصد دارم که درباره اشخاص جادویی فکر کنید که بر زندگی تان تأثیر داشته اند. مکان آرامی را پیدا کرده تا لحظاتی را در طول امروز تنھا باشید، بنشینید و به سه نفر برجسته بیاندیشید که تحولی در زندگی تان ایجاد کرده اند. ھمین که آن سه نفر را یافتید، در یک زمان با یک نفر کار کنید و با ھر نفر با صدای بلند صحبت کنید که گویی آنھا حضور دارند، دلایل امتنان تان را به آنھا مطرح کنید و اینکه چگونه بر روند زندگی تان تأثیر گذاشتند. اطمینان حاصل کنید که این تکنیک جادویی را با ھر سه نفر در یک جلسه و در یک زمان انجام می دھید زیرا احساسات حق شناسی، شما را به سطح بسیار عمیق تری خواھد برد. چنانچه این تکنیک سحرآمیز را برای سه نفر به سه قسمت در روز تقسیم کنید، نه از یک عمق و ژرفای حق شناسی بھره مند خواھید بود و نه پیامدھای جادویی نصیب تان خواھد گشت.
بسیار حائز اھمیت است که دلایل سپاسگزاریتان را بیان کنید ولی نباید مبالغه کنید و دروغ بگویید. در عوض، ھر چه بیشتر بگوئید و بیشتر احساس کنید، نتایج حیرت آورتر خواھند بود. شما فراگسترده شدن جادو را در زندگی تان از طریق انجام این تمرین شاھد خواھید بود؛ این تکنیک در میان تمرین ھای سپاسگزاری که تابحال انجام داده اید، از جمله تمرین ھای بسیار قوی و مؤثر می باشد.
چنانچه در موقعیتی ھستید که نمی توانید با صدای بلند سخن بگویید پس قادر به نوشتن حرفھایتان به ھر نفر و مخاطب قرار دادن آنھا می باشید به صورتی که گویی نامه ای برای او می نویسد.
ھنگامی که این تمرین را تکمیل کردید به تغییر و تحول عظیمی در وجودتان پی خواھید برد. اولین نشانه قدرت سپاسگزاری، کارکرد ھمیشگی آن است و از ھمه مھم تر اینکه شادی و نشاط را در
وجودتان ایجاد می کند. دومین علامت آن جذب کردن حالات شگفت انگیز است و اگر تمام اینھا کافی به نظر نرسند، نشاطی که پس از به جا آوردن حق شناسی احساس می کنید نیز موارد شگفت آور بیشتری را جذب می کند که شادی بیشتری را در شما ایجاد خواھد کرد. این جادوی حیات و این قدرت سحرآمیز، امتنان است.


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات