تبلیغات
چراغ جادو - خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی

خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی

 

کتاب  حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشرفصل اول : حكایت مشاوره مرد جوان با خویشاوندی دولتمند

روزگاری جوانی هوشمند می‌زیست كه می خواست دولتمند شود. او به ستارة بخت خود اعتقاد نداشت. آكنده از نومیدهای دیگر دست و دلش به كار نمی‌رفت.
در این فكر و رؤیا بود كه به كار جدیدی دست بزند و تنگناهای مالی‌اش را یكباره و برای همیشه از بین ببرد.
او می‌خواست نویسنده شود تا داستانهایش او را دولتمند و پر آوازه كند، اما جرأت نداشت به كسی بگوید كه چه رؤیایی در سر دارد.
بارها تصمیم گرفته بود از كارش استعفا دهد اما نمی توانست، گویی شهامتی كه درگذشته او را برای رسیدن به خواسته‌هایش یاری می‌داد از دست داده بود. روزی كه به شدت احساس ناكامی می‌كردناگهان به فکر دیدار عمویی افتاد كه بسیار دولتمند بود . شاید می‌توانست اندرزی دهد یا بهتر از آن پولی! 

عمویش او را بی درنگ پذیرفت اما قبول نكرد كه به او وام دهد زیرا بر این باور بود بود كه با این كار به او كمكی نمی‌كند. پس از گوش سپردن به حكایت ناله و فغان جوان از او پرسید :

 آیا فكر می كنی كسی كه ده برابر تو در می‌آورد، هفته‌ای ده برابر تو كار می‌كند؟ 

خیر، بلكه باید در كارش رازی باشد كه تو یكسر از آن بی خبری


عمویش تصمیم گرفت برای كمك او را نزد مردی بفرستد كه به او دولتمند آنی می‌گویند. او این نام را برگزید زیرا مدعی است كه پس از كشف راز حقیقی تحول، یك شبه دولتمند شده است.

فصل دوم : حكایت دیدار جوان با باغبانی سالمند
جوان به سوی شهر دولتمند آنی رهسپار شد با هزاران فكر و سؤال در ذهن 

پس از وارد شدن به خانه ی دولتمند، مستخدم به او گفت كه دولتمند آنی در این لحظه نمی‌تواند او را ببیند و باید در باغ منتظر بماند. در حال قدم زدن در باغ به باغبان پیری برخورد كه به نظر با حیثیت بود.
باغبان از او پرسید: اینجا چه می‌كنی؟ جوان پاسخ داد: می خواهم دولتمند آنی را ببینیم، جویای اندرزش هستم.

باغبان گفت: 10 دلار داری؟ جوان گفت: این تمام پول همراه من است. باغبان گفت: عالیست فقط به هین مقدار احتیاج دارم. 

بالاخره با تمام تردید تمام دارایی همراهش را به باغبان داد، در صورتی كه بعد از چند دقیقه فهمید كه باغبان 25000 دلار به عنوان پول توجیبی به همراه دارد،‌اول خشمگین ولی بعد متوجه شد كه او همان دولتمند آنی است.

اولین قدم این بود كه جوان بخواهد دولتمند شود و با صدای بلند فكر كند آنها برای صرف شام روبروی هم نشستند دولتمند جام شرابش را بلند كرد و گفت بیا به سلامتی نخستین میلیون دلار تو بنوشیم.
در طول صرف شام جوان فهمید كه باید از كارش لذت ببرد و از اسرار دولتمند شدن آگاه شود و با شور و اشتیاق طالب آن باشد.

فصل سوم  : حكایت آموزش جوان، برای غنیمت شمردن فرصت و خطر
دولتمند از جوان می‌پرسد: اگر پول داشتی حاضر بودی چقدر برای اسرار دولتمندی بپردازی اولین رقمی كه به ذهنت می رسد بگو.
جوان می‌گوید: صد دلار.
پیر مرد می خندد می گوید پس واقعاً معتقد به وجود این اسرار نیستی. فرصت دیگری به جوان داد، اینبار پاسخ می‌دهد: فراموش می كنید كه ورشكسته‌ام. دولتمند ندا داد: از ازل دولتمندان از پول دیگران سود جسته اند تا بر دارایی شان افزوده اند. 
دسته چكت همراهت هست؟ جوان دسته چكش را در حالی كه شكس داشت به پیر مرد داد، موجودی آن چهار دلار و نیم بود.
دولتمند قلمی به جوان داد و گفت رقم موردنظرت را بنویس، جوان گفت نمی دانم چه بنویسم! دولتمند گفت خوب بنویس.
25000دلار یا اگر كم است 50000 دلار.
جوان گفت ولی این چك هرگز پاس نمی شود و برگشت می خورد. 
دولتمند جواب داد. من بزرگترین معامله‌ام را همین گونه انجام دادم. چكی به مبلغ 25000 دلار امضا كردم و به دست و پا افتادم آن را تهیه كنم.
اشخاصی كه صبر می‌كنند تا اوضاع و شرایط عالی از راه برسد، هرگز كاری را به انجام نمی رسانند

اگر می خواهی در زندگی موفق شوی، باید مطمئن باشی كه حق انتخاب نداری، پس اكنون پشت خود را به دیوار بچسبان و آن چك را به من بده.
جوان هنوز تردید داشت كه چك را امضاء كند، دولتمند گفت بیا باهم سكه شیر یا خط بیاوریم، اگر تو بردی 25000دلار جیبم را به تو میدم، اگر من بردم توچك را امضاء كن.
جوان در صورتی كه تاریخ چك برای یكسال دیگر باشد حاضر به شرط بندی شد. شرط را باخت و با دستی لرزان امضاء كرد. سپس پیر مرد نامه‌ای به او داد و گفت تا زمانی كه در اتاقت تنها نشدی نامه را باز نكن.
جوان قول داد و كنجكاوانه به اتاقش رفت.

فصل چهارم  : حكایت به حبس افتادن جوان
بالاخره جوان در اتاقش تنها ماند،‌ اتاقی بسیار مجلل با یك پنجره كه از سطح زمین بسیار فاصله داشت.
نامه را گشود، در كمال تعجب صفحه را خالی و سفید یافت. 
احساس كرد چقدر ابله است كه در مقابل یك نامه سفید مبلغ گزافی پرداخت كرده، او اغفال شده بود. تصمیم گرفت فرار كند. شاید زندگیش در خطر باشد، اما در از بیرون قفل شده بود و هرچه زنگ زد مستخدم نیامد، زندانی شده بود. روی تخت دراز كشید و پس از كلی پریشانی خواب او را ربود.

فصل پنجم : حكایت آموزش ایمان
صبح بعد جوان تنها اندیشه اش این بود كه پیرمرد را بیابد؛ اسرارش را به او بدهد و چك ش را پس بگیرد. به سمت در رفت دیگر قفل نبود. پیر مرد را سر میز صبحانه یافت كه داشت سبكه را به هوا می‌انداخت. جوان رادید و گفت فقط 15 بار بلدم به صورتی یندازم كه می‌خواهم باز 11 ببازم. جوان دریافت كه دیروز كلك خورده، پیر مرد گفت من فقط مهارتم را به كار گرفتم بعضی‌ها شرافت را با مهارت اشتباه می گیرند و این دو با هم متفاوتند جوان گفت شما به من كلك زدید. دولتمند جواب داد: ان راز دولت است. پیر مرد گفت شما بصرت ندارید این كاملاً طبیعی است، ذهنتان هنوز نابالغ است، هر بار به شك افتادی به یاد بیاور كه نبوغ در سادگی است. ابتدا قبول این موضوع مشكل است، ولی بعد از زمانی فهم و ادراكش آغاز می‌شود.
دقیقاً با تمام وجودم همین امید را داشتم فهم ـ و ادراك»
پس از شما می خوهم اندكی ایمان داشته باشی، اگر رازی وجود داشته باشد به خاطر ایمان صاحبمی‌شوی و اگر نه چیزی را از دست نمی‌دهد.

فصل ششم : حكایت آموزش تمركز بر هدف
دولتمند گفت زمان با من بودن محدود است. هر سؤالی داری بپرس اگر می‌خواهی براستی دولتمند شوی رقمی كه می خواهی به دست آوری و زمانی را كه برای بدست آوردن آن به خود می‌دهید روی همان برگه بنویس. تمام كسانی كه دولتمند شده‌اند با نوشتن رقم و زمان آن، به آنچه خواستند رسیدند«اگر ندانی به كجا می‌روی، احتمالاً به هیچ كجا نخواهی رسید» اكثر مردم از این اصل بی‌خبرند كه زندگی دقیقاً به همان چیزی را می دهد كه می خوهیم، پس به من بگو سال آینده چقدر می‌خواهی بدست آوری. جوان با این كهمجاب شده بود، حرف پیر مرد درست است، با تأسف گفت نمی دانم، دولتمند گفت: خوب رقمی را بنویس كه دوست داری تا سال آینده داشته باشی. به تو فرصت می دهم، سپس ساعت شنی روی میز را برگرداند و وقتی‌اخرین دانة شن پایین افتاد هنوز رقم معینی انتخاب نكرده بود. دولتمند پرسیدك خوب! جوان بزرگترین رقمی را كه به ذهنش می‌رسد اهسته برروی كاغذ نوشت. فقط 50000 دلار. انتظار داشتم برای بار اول بنویسی 500000 دار. پس از الآن كاری شروع می كنیم به نام كاركردن با خویشتن.
از جوان خواست ذهنش را گسترش دهد و رقمی دیگر بنویسد. 75000دلار نوشته شد. پیرمرد گفت: درون هر انسان یک شهر است این شهر هم دقیقاً همان صورتی است كه تصویرش می كنی. با افزایش رقمی كه نوشتی حد و مرز شهر خود را گستردی. بزرگترین محدودیتها، حدودی است كه انسان به خویشتن تحمل می كند. از این رو بزرگترین مانع كامیابی، مانعی ذهنی است.
پیر مرد از جوان خواست این بار رقمی بسیار جسورانه تر بنویسد. جوان نوشت 100000 دلار و اعتراف كرد این حداكثر رقمی است كه می ـواند تصور كند.
راز هر هدف این است كه هم جاه طلبانه باشد و هم قابل دسترس اكنون به اتاقت برو و تارخ روز، ماه ، سال زمانی را بنویس كه دولتمند شده‌ای و می‌خواهی همانطور باقی بمانی. مادامی كه به آرمان دولمند شدن خو نگرفته‌ای و این آرمان بخشی از زندگی و درونی‌ترین انیدشه‌هایت نشد. هیچ چیز نمی‌تواند به تو كمك كند تا دولتمند شوی.

فصل هشتم : حكایت كشف نفوذ كلام
پیر مرد پرسید: تمرین چطور بود به خیر گذشت؟ جوان گفت: بله اما سوالهای زیادی دارم. اول اینكه چگونه باور كنم كه ظرف مدت كوتاهی دولتمند می‌شوم در صورتی كه هنوز خیلی جوانم و حتی نمی دانم در چه رشته‌ای می خواهم مشغول به كار شوم.
پیر مرد جواب داد: جوانی مانع نیست. افراد بی شماری از توجوانتر دولتمند شده اند مانع عمده بی‌خبری از راز است. یا دانستن و به كار نبستن آن.
جوان گفت: من آماده به كارگیری آن هستم ولی نمی توانم صادقانه خود را مجاب كنم كه دولتمند می‌شوم. پیر مر گفت: طبیعتاً چندی زمانی خواهد برد تا آنچه در طول این سالها بافته‌ای بشكافی.
هرچه منش انسان نیرومند‌تر باشد، اندیشه‌هایش قدرتمند تر خواه 
بود و سریعتر متجلی خواهد شد» هراكلس فیلسوف وباستانی یونانی بر این باور بود كه: منش یعنی تقدیر.
خواستن بهترین مایه بقای اندیشه‌هایت است. هرچه خواستن شدیدتر باشد خواستة‌هایت با شتابی افزونتر در زندگی متجلی می‌شود. راه دولتمند شدن خواستن شدید آن است، در هر زمینه زندگی، صمیمیت و شدت،‌لازمة كامیابی است. آرزوی سوزان لازم است اما كافی نیست آنچه فاقد آنی ایمان است و راه كسب ایمان از طریق تكرار كلام است. جوان گفت: فكر می‌كنم مبالغه می‌كنید چطور می‌توان از طریق جادوی كلام دولتمند شد. پیر مرد نامه‌ای به جوان داد تا در تنهایی بخواهند در نامه فقط یك كلمه نوشته شده بود خدا نگهدار امضاء دولتمند نی. همان موقع صدای عجیب از پشت سرش شنید. كامپیوتری كه تا به حال متوجه آن نشده بود روی صفحه آن این جمله تكرا شده بود:
فقط یكساعت از زندگی باقی مانده
فقط یكساعت از زندگی باقی مانده
جوان ترسید. آیا این یك تهدید بود. آخر مگر من چه آزاری به او رسانده‌ام چرا باید تهدید به مرگ شوم. همه چیز عجیب بود تصمیم گرفت فرار كند اما در اتاق دیگر بار قفل شده بود هرچه فریاد كشید صدایش به جایی نرسید. از پنجره متوجه مردی شد كه به ساختمان نزدیك می‌شود. ردای گشاد سیاه بر تن و كلاه لبه پهن سایهی بر سر داشت قلب جوان از كار ایستاد به جز قاتلی استخدام شده برای كشتن او چه كسی می توانست باشد. گویی به دام افتاده بود. چندی بعد در باز و مرد سیاه پوش وارد شد. در كمال تعجب دولتمند انی را دید. با آرامش به مرد جوان نگریست و گفت: حالا جادوی كلام را درك كردی. 
وقتی تخیل و منطق با هم در تضادند، همواره تخیل پیروز می‌شود

برای خواندن ادامه خلاصه ی کتاب  به ادامه ی مطلب بروید

فصل نهم : حكایت نخستین اشنایی با دل گل رخ

دولتمند به جوان گفت: كلام بر زندگیمان عمیقاً تأثیر می گذارد. اندیشه ـ حتی دروغ ـ اگر معتقد باشیم که راست است می‌تواند بر ما اثر نهد. نباید بگذاری مشكلات آنقدر برایت مهم شود كه به تو ضربه بزند.
سفر شاید دراز و دشوار باشد. اما هرگز از آن دست نكش. به تو قول می هم ارزشش را خواهد داشت.
جهان چیزی جز بازتاب ضمیر دروت نیست.
اوضاع و شرایط زندگیت آیینه‌ای است كه تصویر زندگی درونت را باز می‌نماید.

فصل دهم:‌حكایت تسلط بر ضمیر ناهشیار
دولتمند ادامه داد: اگر ایمان داشته باشی كه كاری را به انجام برسانی، حتماً انجام می‌شود. 
جوان گفت: نمی‌توانم باور كنم كه پس از 6 سال دولتمند میشوم.
دولتمند: هرچه آن را درونی تر كنی، قدرتمند‌تر می‌شوی، تخیل همان چیزی است كه بعضی می‌گویند ذهن ناهشیار. بخش نهفته ذهنت است و بسیار قدرتمند تر از بخش هشار، ذهن نیمه هوشیار در برابر نفوذ كلام تأثیرپذیر است.
عزم و اراده نیز می‌تواند بر ذهن نیمه هشیارت اثر بگذارد.
بهترین راه حل تكرار است. این فن «تلقین به خود» است.
جوان گفت:
خب، فكر می‌كنم مجابم كردید كه آن را بیازمایم، اگرچه باید این حقیقت را به شما بگویم كه هنوز ظنینم.

فصل یازدهم : حكایت بحث درباره ارقام و قواعد
دولتمند پشت میز تحریر نشست و كاغذی به جوان داد كه بر رویش نوشته بود:
«
تا پایان این سال داراییهایی به ارزش 31250 دلار خوهم داشت. هر سال به مدت 5 سال این دارایی را 2 برابر خواهم كرد، تا .... میلیونر شوم».
و سپس گفت: تو نیز قاعده‌ات می‌تواند چنین باشد. 
باید هدف‌های كوتاه مدت برای بزرگترین هدفت تعیین كنی.
مهمترین چیز این است كه هدف‌هایت را برروی كاغذ بنویسی.
مراقبت فرصتها باش و همین كه فرصتی پیش آمد، بی درنگ آن را بقاپ.
با دست روی دست گذاشتن اضافه حقوقی نمی‌گیری.
پس نباید دربرداشتن گامهای لازمی كه تو را به هدفت می‌رساند تردید كنی.
وقتی برنامه‌ریزی‌ات درست باشد، ذهن ناهوشیارت برایت شگفتیها خواهد آفرید. وقتی به ان دستور بدهی كه 10000  دلار بر درآمدت بیفزاید، قطعاً ان را اجرا خوهد كرد.
«
زندگی دقیقا به ما همان چیزی را می دهد كه از ان انتظار داریم نه كمتر نه بیشتر»

فصل دوازدهم  : حكایت یادگیری نیكبختی
دولتمند گفت: بیشتر مردم می خواهند خوشبخت باشند، اما نمی دانند جویای چیستند. پس ناگزیر بی آنكه هیچگاه آن را یافته باشند می‌میرند. حتی اگر آن را بیابند، چگونه آن را تشخیص بدهند؟ آنها دقیقاً‌ مانند جویندگان دولتمند. به راستی می‌خواهند دولتمند شوند. اما اگر بی درنگ از آنها بپرسی چقدر می‌خواهند در سال بدست آورند، بیشتر شان قادر به پاسخ گفتن نیستند. 

اگر ندانی به كجا می‌روی، معمولاً‌ به جایی نمی‌رسی
این از نظر جوان كاملاً مفهوم بود. به طرزی خلع سلاح كننده ساده، به فكر افتاد چرا هرگز پیش از این به آن نیندیشیده بود.
جوان پرسید: «آیا شما همیشه خوشبخت بوده‌اید؟»
دولتمند: «ابداً، زمانی بود كه یكسر نكبت با ر بودم . اندیشه خودكشی نیز به سرم زد اما آنگاه من نیز دولتمند پیری را ملاقات كردم كه تقریباً ‌همین چیزهایی را به من آموخت كه امروز به تو می‌آموزم. نخست بسیار شكاك بودم، نمی‌توانستم باور كنم كه این نظریه در مورد من كارگر افتد. اما چون همه چیز را ازموده بومد و هنوز ناموفق بودم و چون چیزی را از دست نمی‌دادم، مشتاق بوم كه بیازمایمش. سی ساله بودم و احساس می‌كردم عمرم را به هدر می دهم گویی همه موهبتها از دستم می‌گریختند.
چندی نگذشت كه ان گونه تفكر را آغاز كردم به عبارت دیگر انقلابی در ذهنم پدید آمد. تقریباً چندی پس از اینكه با خود تكرار كردم.

 هر روز از هر جهت، بهتر و بهتر می‌شوم

فصل سیزدهم : حكایت یادگیری بیان خواسته‌ها در زندگی
دولتمند كاغذی به جوان داد و گفت:
هرچه را كه از زندگی می‌خواهی بنویس. باید دقیق باشند»
رؤیایت چیست؟ از چه چیز راضی خواهی شد؟ این بسیار مهم است كه همه جزئیات نوشته شوند. هرچه تصویرت دقیق‌تر باشد، مجالهای تجلی آنها بیشتر خواهد بود. جزئیات بسیار مهمند، اندیشه هایت كه به طوری اسرار آمیز و غیر منظره و به طور منظم تقویت می‌شوند، وقعیتهایی را پدید می‌اورند كه به آنها اجازه می‌دهدبه واقعیت تبدیل شود.
به خاطر داشته باشد «ایمان می تواند كوهها را جابجا كند» و سپس اهداف سالیان گذشته پیش خود را بر كاغذی كهنه به جوان نشان داد، كه امروز به بهتر شان رسیده بود. و بعد برای قدم زدن به باغ گل سرخ رفتند.

فصل چهاردهم : حكایت كشف اسرار باغ گل سرخ
دولتمند گل سرخی چید و به جوان داد: «باید هزاران بار این گل سرخ را بوئیده باشم با این حال هر بار تجربه‌ای تازه بدست آورده دادم. چون آموخته‌ام اكنون و اینجا زندگی می‌كنم نه درگذشته و نه در آینده!
مسئله تمركز است. این تمركز، كلید كامیابی در همة زمینه‌های زندگیست.
باید همه چیز را همانگونه كه هست ببینی. بیشتر مردم گویی در خوابند، گویی نمی‌بینند ذهنشان از خطاهاو شكستهایشان و از ترسهای آینده آكنده است.
گل سرخ مظهر زندگی است، خارهایش نمایانگر راه ترجبه‌اند، ما باید برای فهم زیبایی هستی تاب آوریم» هرچه ذهنت نیرومندتر باشد، مشكلاتت ناچیزتر خواهد نمود این منشأ آرامش درون است. پس تمركز كن.كه یكی از بزرگترین كلیدهای كامیابیست» و سپس به سوی خانه گام برداشتند.
دولتمند و جوان سرمیز شام نشتند.
جوان گفت: «دوست دارم كسب كار را شروع كنم، اما برای آغاز چگونه پول پیدا كنم؟ آه در بساطم نیست، بانكی را نمی‌شناسم كه وام بگیرم، وثیقه هم ندارم. صاحب هیچ چیز نیستم. جز یك اتومبیل بی ارزش!»
دولتمند گفت كه این را تكرار نكن، مردم اكثراً بیش از انكه بیازمایند، دست می كشند! در اوضاع وشرایطكنونی، برای رسیدن به هدفت، اگر واقعاً بخواهی برای گرفتن وامت چه می كنی؟»
جوان گفت: نظری ندارم.
دولتمند: «حتی اصلاً به خاطرت نمی‌رسد از دولتمندی كه تو را تشویق می‌كند پول بگیری؟
جوان بی درنگ گفت: آیا شما 25000 دلار پول به من قرض می دهید؟
دولتمند پول را به جوان داد او از شادمانی لبریز شد.
دولتمند گفت كه من این پول را به تو قرض نمی‌دهم بلكه می‌بخشم. روزی تو نیز باید آن را به كس دیگریبدهی،‌سالها پس از اكنون، كسی را خواهید دید كه در وضعیت امروز توست. از روی شهود او را خواهی شناخت. باید معادل ارزشی را كه امروز از این پول دارد به او بدهی.
پیر مرد بیرون رفت. جوان خود را تنها یافت. سرش آكنده از اندیشه‌ها و دستش سرشار از پولی كه دولتمند به او داده بود.

فصل 15: حكایت لحظه‌ای كه هریك به راه خود می رود
جوان برای مدتی دراز تنها نماند. مستخدم پایكتی در دست، از راه رسید: پاكت را به دست جوان داد و گفت: «سرورم این پاركت را به من محول كردند تا به شما بدهم. گفتند باید آن را در خلوت اتاقتان بخوانید. می توانید روزی دیگر را در اینجا بگذرانید. آنگاه باید بروید. این خواسته سرور من است. جوان از او تشكر كرد و بی درنگ به اتاقش رفت. به هر جهت، این بار احتیاطاً در را اندكی باز گذاشت...
پاكت با مومی قرمز به شكل گل رخ مهر شده بود. جوان لبه تخت نشست و به دقت مهر و موم را گشود. از آن رایحه لطیف گل سرخ می‌تراوید. وصیت نامة دولتمند آنی را بیرون كشید. وصیت نامه خارق‌العاده كه با دست و باحروف درشت شاهوار نوشته شده بود، گویی نفس می كشید و سرشار از حیات خود بود. نامه دست نوشته زیبای دیگری با جوهر سیاه نیز همراهش بود.
چنین خواند: «اینها آخرین درخواستهای منند. همه كتابهای كتابخانه‌ام را برای تو می‌گذارم. بعضیاً معتقدند كه كتابها یكسر بی ارزشند. بر این اعتقادند كه خود شان جهان را باز می‌سازند. و چون از دانشی كه دركتابها یافت می‌شود بهره‌یی نبرده اند، بدبختانه خطاهای نایكان خود را تكرار می كنند. به این طریق، وقت و ثروت هنگفتی را به هدر می‌دهند.
«
از سوی دیگر، به تله اعتماد به هر آنچه كتابها می گویند نیفت. نگذار آنان كه پی شاز تو آمده اند به جای تو بیندیشند. فقط چیزی را نگاه دار كه فراسوی گذر زمان است.»
«از نخستین دیدارمان كوشیده‌ام مرواریدهای فرزانگی را كه توانسته‌ام در طول عمر درازم برچینم به تو برسانم. در این مدركف چند اندیشه را كه نمایانگر میراث معنوی من است خواهی یافت. می خوهم آنها ره بدست افرادی هرچه افزونتر برسانی. به مردم درباره رویارویی ما و اسراری كه آموخته ای بگو. اگرچه پیش از این كار، خودت باید آنها را بیازمایی. شیوه یی كه آزموده نشده و به اثبات نرسیده كاملاً فاقد ارزش است.»
«
در طول شش سال دولتمند خواهی شد. در آن هنگام این آزادی را خواهی داشت كه برای تسهیم اینمیراث با مردم، گامهای لازم را برداری.»
«
اكنون باید بروم گل سرخهانم منتظرند.»
بغض گلوی جوان را فشرد، و لحظه یی در سكوت نشست.
به سوی باغ دوید و دید كه دولتمند در نیمه راهی كنار بته گل سرخی دراز كشیده است. دستهای پیر مرد روی سینه اش بود و یك شاخه گل سرخ بدست داشت. چهره اش كاملاً آرام بود.برچسب ها: کتاب حکابت ذولت و فرزانگی ، مارک فیشر ، روانشناسی ، موفقیت ،
 
چهارشنبه 7 فروردین 1398 11:21 ب.ظ
viagra buy england
buy viagra online
discount viagra or cialis
پنجشنبه 8 شهریور 1397 06:53 ب.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to obtain updated from most recent news
update.
پنجشنبه 25 مرداد 1397 12:49 ب.ظ
Thanks for sharing such a good thought, article is nice, thats why i have
read it completely
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 07:21 ب.ظ
سپاس گزارم
چهارشنبه 9 اسفند 1396 08:59 ق.ظ
شما در واقع به نظر خودتان خیلی راحت است اما من این موضوع را در واقع پیدا کردم
چیزی که من فکر می کنم هرگز نمی فهمم به نظر می رسد خیلی پیچیده است
برای من بسیار وسیع است من مشتاقانه منتظر پست بعدی شما هستم، سعی خواهم کرد تا آن را آویزان کنم!
پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:17 ب.ظ
سلام! این پست وبلاگ نمیتواند بسیار بهتر نوشته شود!
از طریق این پست من به همسایه قبلی من یادآوری می کنم!
او همیشه درباره این موضوع مواظب بود. من پیش رو خواهم بود
این مقاله به او است کاملا مطمئن است که او خواندن خوبی دارد.
من از شما برای به اشتراک گذاری قدردانی میکنم
پنجشنبه 7 دی 1396 09:12 ب.ظ
آیا شما تا به حال در مورد شامل کمی بیشتر از فقط مقالات خود را در نظر گرفت؟

منظورم این است که آنچه شما میگویید بسیار بنیادین است. با این حال فقط تصور کنید اگر شما بعضی از تصاویر یا فیلم های عالی را برای ارسال پست های خود اضافه کردید
بیشتر، "پاپ"! محتوای شما عالی است اما با عکس
و کلیپ ها، این وب سایت قطعا می تواند یکی از
بهترین در زمینه خود. وبلاگ بسیار خوب!
جمعه 17 آذر 1396 10:29 ق.ظ
I do not even know how I stopped up here,
however I believed this submit used to be great. I don't understand who you are
but definitely you are going to a famous blogger if you are not already.
Cheers!
جمعه 17 آذر 1396 01:48 ق.ظ
این واقعا پیچیده در این زندگی فعال برای گوش دادن اخبار در تلویزیون است، بنابراین من فقط از وب به همین دلیل استفاده می کنم، و دریافت جدیدترین اطلاعات.
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:13 ق.ظ
راه عالی برای توضیح و مقاله خوب برای
اطلاعات در مورد موضوع ارائه من، که من می خواهم به
ارائه در موسسه آموزش عالی.
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:19 ق.ظ
من به شدت تحت تاثیر مهارت های نوشتن شما قرار می گیرم
و همچنین با طرح بندی در وبلاگ شما. آیا این موضوع پرداخت شده است یا شما
خودتان آن را تغییر دهید؟ در هر صورت نگه داشتن نوشتن با کیفیت عالی، نادرست است که یک وبلاگ خوب را بخوانید
این یکی این روزها
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:47 ق.ظ
این سایت... چطور میتونید بگید؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد.
خیلی ممنون
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:17 ق.ظ
این چشمگیر است که شما از ایده های این پاراگراف به عنوان مثال می گیرید
به خوبی از استدلال ما ساخته شده در اینجا.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:10 ب.ظ
من همیشه برای مطالعه مقالات در مقالات خبری مورد استفاده قرار گرفتم اما
در حال حاضر به عنوان من یک کاربر از شبکه بنابراین از حال حاضر من با استفاده از شبکه
برای پست ها، به لطف وب.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 12:46 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire
someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to construct my own blog and would like to know where
u got this from. thanks
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:45 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up.
The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility
but I figured I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:41 ق.ظ
My brother suggested I would possibly like this blog.

He was once totally right. This submit truly made my day. You can not believe simply how so much time I had spent for this info!
Thanks!
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:01 ب.ظ
I am not sure where you are getting your information, but
great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was looking for this information for my
mission.
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:10 ب.ظ
Nice blog here! Also your website loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate
link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
جمعه 13 مرداد 1396 12:17 ب.ظ
Hi everybody, here every one is sharing these experience,
therefore it's pleasant to read this webpage,
and I used to visit this web site all the time.
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:38 ق.ظ
What's up to all, for the reason that I am really keen of
reading this weblog's post to be updated regularly.
It consists of pleasant information.
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:36 ب.ظ
It's hard to come by knowledgeable people on this subject,
however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
یکشنبه 7 آذر 1395 12:33 ق.ظ
سلام
دوست عزیز امیدوارم حال خوبی داشته باشید از وبلاگتون دیدن کردم.
ما یک محصول ویژه برای شما داریم که قسمتی از کار های روزانه رو براتون آسون و راحت میکنه
به سایتمون سر بزنید هر دیدی یه بازدید هم باید داشته باشه دیگه
مطمئنم پشیمون نمیشی
منتظرم
جمعه 30 مهر 1395 01:46 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس و وبلاگت را ثبت کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگت را ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگنویسان ایران است وپر بازدید ممنون
جمعه 16 مهر 1395 05:17 ق.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

دیگر نیازی به بنزین یا ژل برای روشن کردن ذغال نیست

مناسب ترین ذغال برای گردش و پیک نیک

مناسب برای ذغال قلیان

بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه


چهارشنبه 14 مهر 1395 04:56 ب.ظ
تخفیف ویژه 15 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 15 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 15 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 15 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 15 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 5هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

جمعه 15 مرداد 1395 10:10 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس و وبلاگت را ثبت کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگت را ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگنویسان ایران است وپر بازدید ممنون
سه شنبه 12 مرداد 1395 10:56 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس و وبلاگت را ثبت کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگت را ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگنویسان ایران است وپر بازدید ممنون
سه شنبه 22 تیر 1395 07:05 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


شنبه 28 فروردین 1395 11:06 ق.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس و وبلاگت را ثبت کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگت را ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگنویسان ایران است وپر بازدید ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30