برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه (قسمت اول)

 
باز برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

همانگونه که گفته شد کلام تاثیری شگرف بروی ضمیر انسان دارد
کلمات قدرتی فوقالعاده دارند و ما میتوانیم از این انرژی زیاد استفاده کنیم و
به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاهمان بپردازیم و با تولید باور های جدید،
زندگی یمان را دگرگون کنیم
برای این کار میتوان از عبارات تاکیدی استفاده کنیم
بدین معنا که : چند عبارت را انتخاب کنیم و هر روز برای مدت معیینی
(مثلا یک هفته)آنها را تکرار کنیم،بنویسیم،وتصویر آنها را به در و دیوار
اتاقمان بزنیم تا بتوانیم مدام آنها را ببینیم،آنها را با صدای خودمان ضبط
کنیم و قبل از خواب مدام گوش بدهیم
ضمیر ناخودآگاه این کلام را میشنود و چون اطلاعات را بر اساس تکرار
اولویت بندی و ثبت میکند و بر اساس اولویت بندی باور میسازد. یک باور
 جدید عالی میسازد و آنرا جایگزین باور مخرب قبلی میکند
عبارت تاکیدی انواع مختلف دارد،اما بهتر است از هفت کلمه بیستر نباشد
 تا تکرار آن آسان باشد
تعداد تکرار آنها هم برای هر شخص متفاوت است و به دلخواه میتواند عوض
 شود اما بهتر است کمتر از یکصد بار در روز نباشد


برچسب ها: عبارات تاکیدی ، ضمیر ناخودآگاه ، تکرار کلام ، معجزه ی کلام ، نفوذ کلام ،
 

ضمیر انسان (قسمت ششم)

 
همانگونه که قبلا  گفته شد ضمیر ناخودآگاه انسان نسبت به عوامل بیرونی
 بسیار بسیار تاثیر پذیر است و بر خلاف ضـمیرخود آگاه که داری قدرت تجزیه
 و تحلیل و تشخیص درست از نادرست و راست از دروغ است،ضمیر ناخودآگاه
 هیچ تجزیه و تحلیلی بر اطلاعات ورودی نمیکند و فقط بر اساس تکرار آنها را
طبقه بندی میکند و بر اساس این طبقه بندی،شروع به تولید الگو و باور ذهنی
میکند
مثلا:
 اگر به یک فرد زیبا مدام گفته شود که زشت است و چند نفر این موضوع را
 تکرار کنند ضمیر ناخودآگاه این فرداین کلام را که حاوی اطلاعات غلط است
ثبت میکند و چون مدام تکرار شده است و این اطلاعات را در اولویت قرار میدهد
 و یک باور غلط اما قدرتمند برای او میسازد و این باور را به ضمیر خودآگاه فرد
 میفرستد و آن فرد بر اساس این الگوی ذهنی غلط فکر و تجزیه تحلیل میکند
و بر خلاف واقعیت خود را فردی زشت میپندارد!!!


 

ضمیر انسان (قسمت پنجم)

 
برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه 
یکی از عوامل بسیار قدرتمند تاثیر گذار بر روی ضمیر ناخودآگاه"کلام" اسـت
و بیشترین تاثیر پذیری در زمان کودکی انسان اسـت،زیرا ضمیر ناخودآگاه در 
بالاترین مرحله جمع آوری اطلاعات و تاثیر پذیری از محیط اطراف است
در سنین کودکـی چـون دایره ی افـرادی که کودک با آنـها در ارتباط است  کوچک
 است و ضمیر ناخودآگاه براسـاس تکرار اطلـاعـات را طبقـه بنـدی میکند و باور
 میسازد،اگردر این سن پدر و مادر که بیشترین ارتبـاط را با فـرزند دارند مـثلابه
 کودک بگویند "تـنـبـل" و مدام کودک را تحقـیر کنند ،کودک هر وقـت کـه پدر و
 مادر را میبیند به یاد این میافتد
 که تنبل و بی ارزش است،و ضمیر ناخــودآگاه یک باور مستحــکم از تنبل بودن
 و بی ارزش بودن کودک در ذهـن میسـازد و تا آخر عـمر آن فرد موجــب کمبود
 اعتماد به نفس و ناکامی فرد میگردد

برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

ضمیر انسان (قسمت چهارم)

 
ضمیر  ناخود آگاه زمانی تاثیر پذیری بیشتری از بخش خودآگاه دارد
 که چند حس با هم دخیل باشند مثلا زمانی که یک گل را در دست
 میگیریم و آنرا لمس میکنیم و همزمان به آن نگاه میکنیم و میبوییم،
و حتی اگر در این زمان در حال گوش دادن به یک آهنگ خاص نیز باشیم،
 
اطلاعات جامعی را به ضمیر نا خودآگاهمان میفرستیم.
و ضمیر ناخودآگاه یک باور بر اساس این اطلاعات میسازد و وقتی دوباره 
آن آهنگ را گوش بدهیم یا آن بو به مشاممان برسد یا تصویر گل را ببینیم
 ضمیر ناخودآگاه تمام اطلاعاتی را که قبلا ثبت کرده را به یکباره به یاد
 ضمیر خودآگاه ما می آورد و حتی حس درونی که اولین بار با دیدن گل
 در وجودمان ایجاد شده را مجدد در وجودمان ایجاد میکند

برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

ضمیر انسان (قسمت سوم)

 
برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخود آگاه انسان بر اساس حواس پنج گانه شروع

 به جمع آوری اطلاعات میکند و بر اساس تکرار اطلاعات آنها 

اولویت بندی میکند و با جمع بندی این اولویت ها یک الگو

تولید میکند. این الگوی ذهنی را به ضمیر خود آگاه منتقل

میکند و ما این الگوی ذهنی را با نام " باور "میشناسیم

برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic